Menu
Jak to funguje

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnosti Košík.cz s.r.o. svůj dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek, a to osobních údajů, které jsem uvedl/a v rámci registračního formuláře.

Proč Váš souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme?

Vzhledem k tomu, že Vám chceme zasílat novinky a nabídky s námi spolupracujících společností, neboť máme za to, že by Vás mohly zajímat, a zároveň chceme s nimi sdílet Vaše kontaktní údaje, potřebujeme, abyste nám udělil s tímto zpracováním souhlas.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) zde uvedených:
ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titul
Zasílání novinek a nabídek slevových akcí od společností s námi spolupracujících, sdílení osobních údajůJméno, příjmení, telefonní kontakt, emailový kontaktSouhlas se zpracováním osobních údajů
Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vám nemůžeme novinky a nabídky zasílat a Vaše osobní údaje dále sdílet.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Maximální doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány je deset let od získání Vašeho kontaktu. To Vám kdykoliv nebrání nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Všechny poskytované služby nejsme schopni zajistit vlastními silami. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:
PříjemceDůvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Osoba spravující rezervační systémV současné době využíváme poskytovatele rezervačního systému, který v pozici zpracovatele spravuje náš rezervační systém.
Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.
800 200 002
Jsme tu pro Vás
Po - Ne 8:00 - 20:00
Delivery partner
KontaktyObchodní podmínkyOchrana osobních údajůSouhlas se zpracováním os. údajů
v1.42.2